Kuvituskuva

Katselmukset

Etsitkö parasta ratkaisua sähköauton latausjärjestelmään tai latausasemaa? Harkitsetko raskaan kaluston sähköistämistä tai kenties olet jo hankkinut ensimmäisen täyssähköisen auton? 

Ammattitaitoisesti suoritettu tarpeiden kartoitus sekä tilojen ja sähköliittymien katselmus on oiva tapa saada selvyys nykyisten toimitilojen mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Katselmus on maksullinen palvelu, jossa me tai valtuuttamamme asiantuntija käy systemaattisesti läpi tämänhetkiset tarpeesi ja lähitulevaisuuden suunnitelmasi kaluston sähköistämiseksi. Tarkastamme kiinteistön nykyisen sähköliittymän ja sähkön kokonaiskäytön, otamme selvää toimipisteeseesi saatavista suuremmista sähköliittymistä ja niiden kuluista. Lopuksi toimitamme sinulle katselmusraportin, jossa läpikäydyt asiat on esitetty helposti ymmärrettävällä tavalla.

Hinta alkaen 495€ (alv 0%)

Hinta hyvitetään latauslaitteiden hankinnassa.

Kuvituskuva

Latausjärjestelmien suunnittelu

Olemme erikoistuneet raskaan kaluston sähköistämiseen sekä monipuolisiin sähköauton latausjärjestelmiin ja -laitteisiin. Vankka kokemuksemme perustuu yli 30 MW lataustehon ja viidensadan latauspisteen toimituksista.

Asiantuntijamme suunnittevat teille sopivan ja tarpeidenne mukaan laajennettavan latausratkaisun. Suunnittelu kattaa tarvittavan lataustehon määrityksen, soveltuvien laitteiden valinnat, sähköliittymien määrittelyn sekä alustavan toteutus- ja projektisuunnitelman.

Etsitkö sopivaa latauslaitetta? Katso laitteet tästä.

Kuvituskuva

Asennus

Henkilöstömme sekä valtuutetut alihankkijamme toteuttavat kaikki sähköauton latausasemien tai suurempien latausjärjestelmien asennukset ammattitaitoisesti sekä sovitun aikataulun mukaisesti.

Toteutamme koko asennusprojektin ”avaimet käteen” periaatteella. Tällöin asiakkaalla on vain yksi kokonaisuuden kattava sopimus, yksi projektipäällikkö ja yksi kiinteä hinta koko projektille, oli sitten kyse yksittäisen latauslaitteen asentamisesta tai koko bussivarikon tai logistiikkakeskuksen latauspalveluiden totetuttamisesta S1 -operointivaltuuksin.

Kuvituskuva

Huolto ja ylläpito

Kaikki tehokkaat latauslaitteet tarvitsevat säännöllistä huoltoa.

Jatkuva korkealla teholla tapahtuva lataus kuluttaa tehomoduleita ja muita sähköisiä komponentteja, latauspistoolit ja -kaapelit ottavat osumaa varikoilla; latauspistoolien lukitus jäätyy helposti lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin.

Säännöllinen ammattilaisen tekemä tarkastus ja huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet varmistavat latausjärjestelmän - ja siten myös autojen - päivittäisen toiminnan. Tarjoamme kaikkiin toimittamiimme laitteisiin sekä säännöllisen kausihuollon että täyden huolto- ja ylläpitosopimuksen.

Kuvituskuva

Sähköliittymät

Raskaan kaluston lataus tarvitsee paljon sähköä ja siten myös tehokkaat latauslaitteet.

Käytännössä useimpien bussivarikoiden latausteho alkaa yli 350 kW kapasiteetista. Tulevaisuuden suunnitelmat ja laajennettavuus tulee ottaa huomioon jo siirryttäessä ensimmäisiin täyssähköisiin kuorma- ja linja-autoihin.

Sähköliittymiä on kahta eri päätyyppiä. Pienjänniteliittymä (PJ) on perinteinen 400 voltin kolmivaiheliittymä – samanlainen tulee jo useimpiin kiinteistöihin. Niiden kokoluokka on suurimmillaan verkkoyhtiöstä riippuen 3*630A – 3*1000A. Näistä saadaan maksimissaan 720 kW antoteho.

Suurempiin kohteisiin tarvitaan aina keskijänniteliittymä (KJ). Keskijänniteliittymässä tontille tai sen läheisyyteen tuodaan muuntaja tai pihamuuntamo, joka kytketään joko 10 kV tai 20 kV sähköverkkoon. Verkkoyhtiö voi tarjota joko pelkän verkkoliittymän tai asiakas voi ostaa muuntamon myös itselleen. Tarpeen kasvaessa vuokramuuntamo voi osoittautua parhaaksi ja edulllisimmaksi vaihtoehdoksi.

Kuvituskuva

Talotekniikkapalvelut

Raskaan kaluston sähköistämisen yhteydessä on hyvä tarkistaa myös muut varikon tai kiinteistön sähköjärjestelmät.

Kiinteistöjen, teollisuuden ja erilaisien tuotantotilojen toimintaan liittyy useita määräyksiä ja haltijaa sitovia velvoitteita talotekniikan osalta. Me huolehdimme puolestasi näiden vaatimuksien täyttymisestä vaaditulla tavalla.

Usein esille tulevia asioita ovat esimerkiksi sähkölaitteiston käytönjohto joka on aina pakollinen keskijänniteliittymissä, varavoimakoneiden ja UPS-laitteiden huollot ja kunnossapito sekä turvavalokeskukset ja kompensointilaitteet. Sähkön hinnan vaihdellessa myös energiatehokkuus on noussut merkittävään asemaan.

Kuvituskuva

Konsultointi

Vahva kokemuksemme kaupunkiliikenteen sähköistämisestä yhdistettynä sähköalan ammattilaisiin ja konsernin omaan sähköbussien maahantuontiin, myyntiin ja lataukseen tekevät meistä Suomen markkinoilla ainutlaatuisen toimijan.

Haluamme jakaa tätä osaamista myös vasta kaluston sähköistämistä harkitseville tai valmisteleville yrityksille. Asiantuntijamme auttavat lataustarpeen määrittelyssä – missä ja milloin kalusto tarvitsee sähköä; latauslaitteiden sijoittelussa, saatavissa olevan kaluston latausominaisuuksien selvittämisessä sekä kaikissa latausinfraan ja sähköliittymiin kuuluvissa kysymyksissä.

Ota meihin yhteyttä, niin laaditaan yrityksellenne sopiva perehdytysohjelma tai projektisuunnitelma.

Kuvituskuva

Rahoitus

Raskaan kaluston sähköistäminen vaatii mittavia investointeja niin ajoneuvoihin kuin latausjärjestemiinkin.

Autojen hankinta ja niiden käyttökulujen arviointi on liikennöijille entuudestaan tuttua. Sen sijaan latauslaitteisiin, sähköinfraan ja varsinkin sähköliittymiin liittyy usein aivan uusia kuluja, joita autojen ostotilanteessa ei aina osata ottaa huomioon.

YES-EU auttaa mielellään jo autojen hankintavaiheessa ja tarjoamme kaikkiin myymiimme latauslaitteisiin ja -järjestelmiin sekä sähköinfraan edullisia rahoitusratkaisuja. Olemme sopineet jo ennalta pienempien laitteiden osamaksusopimuksista yhteistyökumppanimme Proventum Oy:n kanssa. Suurempiin hankkeisiin neuvottelemme yhdessä soveltuvan leasing-ratkaisun.