1. Rekisterinpitäjä

YES-EU Oy (Jäljempänä YES-EU tai YES)
Y-tunnus: 3198522–8
Perintötie 8
01510 Vantaa
puh. 0444932020


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani-Petri Heino
YES-EU Oy
Perintötie 8
01510 Vantaa

Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä sähköpostin Jani.Heino@YES-EU.com kautta.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään omaisuuden suojaamisen ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi YES-EU toimitiloissa.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.


4. Tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu toimitilojen alueella olevista tallentavista valvontakameroista.


5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvontajärjestelmän tallentamat aika- ja paikkasidonnaiset kuvatallenteet YES-EU toimitiloista. Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat:

• YES-EU toimitiloissa tai välittömässä läheisyydessä ulkotiloissa.

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ilmoituksilla.


6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan lain sallimissa rajoissa viranomaiselle, sekä vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten.


7. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.


8. Tietojen säilytysaika 

Tallenteet säilytetään noin kahden viikon ajan. Järjestelmä yli kirjoittaa automaattisesti vanhempien tietojen yli. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään viranomaisten pyynnöstä.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja YES-EU kameravalvonta -rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot Tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jani.Heino@YES-EU.com

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat rekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa, verkosta- ja fyysisesti suojatulla laitteistolla. Tilaan on pääsy vain YES-EU:n valituilla henkilöillä.